Konkurs!

Konkurs!

Regulamin konkursu „Naleśnik 10-lecia”

 1. Organizatorem konkursu jest Restauracja „Skrzynka”.
 2. Konkurs ma na celu zwiększenie ilości pozycji w menu restauracji o nowego naleśnika o nazwie „Naleśnik 10- lecia”.
 3. Aby zgłosić się do konkursu, należy przesłać propozycję składników, których kompozycja stanowić będzie zawartość „Naleśnika 10- lecia”.
 4. Nie ma ograniczeń w zgłoszeniach przez jedną osobę.
 5. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu.
 6. Zgłoszenie można przekazać obsłudze Restauracji „Skrzynka” lub przesłać za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku (www.facebook.pl/skrzynka.torun)
 7. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20.11.2016 r., o godz. 21.00.
 8. Spośród dostarczonych zgłoszeń jury konkursu wyłoni zwycięską propozycję.
 9. W skład jury wchodzą pracownicy Restauracji „Skrzynka”.
 10. Jury może podjąć decyzję o drugim etapie konkursu, wskazując maksymalnie 3 wytypowane do nagrody zgłoszenia.
 11. O wytypowaniu zwycięzcy podczas drugiego etapu decydować będą Goście Restauracji „Skrzynka”.
 12. W drugim etapie, wytypowane przez jury zgłoszenia (jedynie propozycje, bez imienia, nazwiska i nr telefonu zgłaszającego) zostaną opublikowane w poście na stronie www.facebook.pl/skrzynka.torun
 13.  Goście Restauracji „Skrzynka” będą mogli oddać głos na 1 propozycję, wpisując jej odpowiedni symbol w komentarzu do ww. posta.
 14. Termin głosowania w drugim etapie mija 30.11.2016 r., o godz. 21.00.
 15. Zwycięża propozycja, na którą zagłosowała największa ilość osób w terminie głosowania.
 16. W przypadku remisu, decydujący głos należy do jury konkursu.
 17. Nagrodą w konkursie jest voucher na 50 zł do jednokrotnego zrealizowania w Restauracji „Skrzynka” oraz włączenie zwycięskiej propozycji na stałe do menu restauracji.
 18. W przypadku zrealizowania drugiego etapu, nagrodą za II miejsce jest voucher o wartości 40 zł, za III miejsce voucher o wartości 30 zł (oba do jednokrotnego zrealizowania w Restauracji „Skrzynka”).
 19. Ostateczny termin ogłoszenia wyników nastąpi 01.12.2016 r..
 20. Nagrodzona osoba/ nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wygranej drogą telefoniczną.
 21. Jury zastrzega prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz decydowania w sprawach nieujętych w regulaminie.

Konkurs Skrzynka Naleśnik 10-lecia

 

2017 Skrzynka | Wszelkie prawa zastrzeżone | Grafika: Agencja Interaktywna Ideare